İBN ARABİ'NİN EFDALİYET NAZARİYESİNİNİN EHL-İ SÜNNET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ


SANCAR F.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.2, no.34, pp.93-114, 2012 (Peer-Reviewed Journal)