Durmaz S, Mengeloğlu FZ, Taş T, Güneş H, Çopur Çiçek A, Güçkan R. Streptococcus pyogenes izolatlarının seftaroline in vitro duyarlılığı.


DURMAZ S., MENGELOGLU F. Z., GUNES H., GUCKAN R., TAS T., ÇOPUR ÇİÇEK A.

SELÇUK TIP DERGİSİ, no.4, pp.375-376, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: SELÇUK TIP DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.375-376
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

This study, was aimed to investigate in-vitro efficacy of ceftaroline in the Streptococcus pyogenes strains isolated from upper respiratory tract specimens. A total of 40 isolates were included in the study, and minimum inhibitory concentration (MIC) values of ceftaroline were determined using the microdilution method. MIC range of the isolates were found between 0.003-0.125 µg/ml, MIC50 was determined as 0.015 µg/ml, and MIC90 was 0.03 µg/ml. According to these findings, ceftaroline was detected as susceptible against all S.pyogenes isolates in the our study. In conclusion, ceftaroline could be a good alternative in the treatment of the infections caused by S. pyogenes. First data about the efficiency of ceftaroline against S. pyogenes has been provided with this study. Key words: Streptococcus pyogenes, ceftaroline, minimum inhibitory concentration.

Bu çalışmada, üst solunum yollarından izole edilen Streptococcus pyogenes suşlarına seftarolinin in-vitro etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Toplam 40 izolat çalışmaya alınmış ve seftarolinin minimum inhibitör konsantrasyon (MİK) değerleri mikrodilüsyon yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. İzolatların MİK değerleri 0.003-0.125 µg/ml arasında bulunmuş, MİK50 değeri 0.015 µg/ml, MİK90 0.03 µg/ml olarak tespit edilmiştir. Bu bulgulara göre seftarolin çalışmamızdaki tüm S. pyogenes izolatlarına karşı duyarlı bulunmuştur. Sonuç olarak seftarolin S. pyogenes’in neden olduğu enfeksiyonların tedavi edilmesinde iyi bir alternatif olabilir. Bu çalışma ile seftarolinin S. pyogenes’e etkinliği hakkında ilk veriler sağlanmıştır. Anahtar kelimeler: Streptococcus pyogenes, seftarolin, minimum inhibitör konsantrasyon