Mutluluğun Empati, Affetme ve Yaşam Doyumu Arasındaki Aracı Rolü: Bir Yol Analizi


KAYA Ö. S., ORÇAN F.

Abant İzzet Baysal Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.2, pp.540-554, 2019 (Peer-Reviewed Journal)