Elazığ Koşullarında Mürdümük Lathhyrus sativus L te Farklı Sıra Arasının Tohum Verimi ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi


KÖKTEN K., BAKOĞLU A.

BİBGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.1, no.1, pp.37-42, 2011 (Peer-Reviewed Journal)