Türkiye İle Gürcistan Arasındaki Dış Ticaretinin Sektörel Analizi


Creative Commons License

Sandalcılar A. R., Ayran Cihan K.

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, no.Prof. Dr. Harun Terzi Özel Sayı, pp.361-378, 2018 (Peer-Reviewed Journal)