Hassasiyet gidericilerin self-adeziv rezin simanlarda Vickers sertliğine etkisi ve dentin yüzeyindeki değişimlerin EDS yöntemiyle değerlendirilmesi


YEŞİL DUYMUŞ Z. , ALKURT M. , ŞİŞCİ T., GÜNDOĞDU M.

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 22. Uluslararası Kongresi, 12 - 15 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text