Hassasiyet gidericilerin self-adeziv rezin simanlarda Vickers sertliğine etkisi ve dentin yüzeyindeki değişimlerin EDS yöntemiyle değerlendirilmesi


YEŞİL DUYMUŞ Z., ALKURT M., ŞİŞCİ T., GÜNDOĞDU M.

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 22. Uluslararası Kongresi, 12 - 15 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text