Rize Gastronomik Kimliğinin Arz Yönlü Destinasyon Rekabetçiliğinde Destinasyon İtibarının Aracı Rolü


Creative Commons License

Acuner E., Keskin C.

Alanya Akademik Bakış, vol.7, no.2, pp.893-916, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.29023/alanyaakademik.1210551
  • Journal Name: Alanya Akademik Bakış
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM), Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.893-916
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Today, it is observed that there are changes in tourist trends. In this context, due to the changing tourism and tourist structures, tourists aim to experience unique and authentic experiences, experience new tastes and cultures rather than classical tourism types. The concept of gastronomic identity, which is seen as an important resource for visitors seeking new experiences, best reflects not only the food of a society, but also the culture that it has lived from past to present. It is thought that the unique experiences of tourists will have positive effects on both local development and destination competition. In addition to the unique values of the destination, the mediating role of reputation has been measured and examined in this research. This research has been prepared to determine the perspectives of the local people living in Rize on gastronomic identity, destination competition and destination reputation. Quantitative research approach was adopted in the study. The sample of the research consists of the local people living in Rize. Data were collected electronically using the questionnaire technique. As a result of the analysis, it has been determined that the gastronomic identity of Rize is effective in destination competition, and the reputation of the destination is effective as an intermediary role. It is thought that the research will contribute to the literature and contribute to the research and planning to be made for the gastronomic identity of Rize. 

Günümüz turist eğilimlerinde değişimlerin olduğu gözlenmektedir. Yaşanan bu değişimler turistlerin tercihlerini etkileyerek, klasik turizm türlerinden ziyade eşsiz ve otantik deneyimler yaşamaya yöneltmiştir. Yeni deneyimler arayan turistler için önemli bir kaynak olarak görülen gastronomik kimlik kavramı, bir toplumun sadece yemeklerini değil aynı zamanda geçmişten günümüze yaşadığı kültürü de en iyi şekilde yansıtmaktadır. Turistlerin yaşadığı eşsiz deneyimlerin gerek yerel kalkınmaya gerekse destinasyon rekabetine olumlu etkilerinin olacağı düşünülmektedir. Destinasyonun sahip olduğu özgün değerlerin yanında bu araştırmada destinasyon itibarının aracı rolü ölçülerek incelenmiştir. Bu araştırma Rize’de yaşayan yerel halkın gastronomik kimlik, destinasyon rekabeti ve destinasyon itibarına yönelik bakış açılarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Araştırmanın örneklemini Rize’de yaşamakta olan yerel halk oluşturmaktadır. Veriler anket tekniği kullanılarak elektronik olarak toplanmıştır. Yapılan analizler neticesinde Rize’nin gastronomik kimliğinin destinasyon rekabetinde etkili olduğu, destinasyon itibarının ise aracı rol olarak etkili olduğu belirlenmiştir. Yapılan araştırmanın literatüre katkı sağlayacağı ve Rize gastronomik kimliği için yapılacak araştırma ve planlamalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.