Türkiye'de Yabancı Doğrudan Yatırımların İstihdama Etkisi: Zaman Serisi Analizi


Creative Commons License

Sandalcılar A. R.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.26, pp.273-285, 2012 (Peer-Reviewed Journal)