İdari Yargıya Getirilen Yapısal Yenilikler ve Yeni Yargılama Usulleri


Creative Commons License

Acuner S.

VERGİ DÜNYASI DERGİSİ, no.397, pp.135-147, 2014 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : VERGİ DÜNYASI DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.135-147

Abstract

Vergi yargılama hukukunda uyuşmazlıklar üç dereceli yargı sistemiyle çözüme kavuşturulmaktadır. Bu yapı içersinde; Danıştay, bölge idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri sırasıyla temyiz, itiraz ve ilk derece mahkemesi olarak görev yapmaktaydı. Bölge idare mahkemeleri, vergi mahkemelerinin tek hakimle verdikleri kararlar için itiraz mercii olarak görev yapmakta, mahkeme tarafından verilen kararlar kesinleşmekteydi. 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (6545 Sayılı Kanun) ile idari yargılama hukukunda bazı değişikliklere gidilmiştir. Bölge idare mahkemelerinin teşkilat yapısı değiştirilmiş ve bu mahkemeler istinaf mahkemeleri olarak yapılandırılmıştır.