Örgütsel Adalet, Proaktiflik ve Yenilikçi Davranış Arasındaki İlişkiler: Kimya Sektörü Çalışanları İle Bir Araştırma


Pelenk S. E.

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, pp.149-155, 2018 (Peer-Reviewed Journal)