el-Bâkıllanî'ye Atıfları Çerçevesinde el-Gazzâlî'nin Fıkıh Usûlünde Muhakkikliği


Creative Commons License

Yıldız K., Yıldırım İ.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.32, pp.39-75, 2012 (Peer-Reviewed Journal)