ŞİDDETİN UYKU HALİ: PARASOMNİ OLGULARINDA ADLİ ÖRNEKLER


Çuvalci B., Akbal Y.

7. ULUSLARARASI ADLİ HEMŞİRELİK KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 8 - 10 May 2023, pp.1-7

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-7
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET

Problemin Tanımı: Parasomniler, uyku ile ilişkili şiddete yol açabilecek istenmeyen durumlardır. Parasomni atakları sırasında farklı, kompleks motor davranışlar görülmekte, şiddet içerikli olabilen bu davranışlar hasta ve çevresindekiler için nadir de olsa hayati tehlike oluşturabilmektedir.

Amaç: Çalışmanın amacı uyku sırasında meydana gelen parasomni ataklarının neden olduğu adli nitelikteki vaka örneklerini incelemektir.

Teorik Çerçeve: Olgu 1: Eşini uykuda iken farklı bölgelerinden toplamda dört defa bıçaklayan, 33 yaşında erkek hasta. 10 yıllık evli hastanın psikiyatrik muayenesi normal. Olgu karısını bıçaklamasını ve öncesini hatırlamadığını, olay anında kendisinde olmadığını söyledi. Olguyu destekler nitelikte eşi, olay sırasında dahi olgunun uykuda olduğunu ve bilincinin yerinde olmadığını ifade etti. Olay nedeniyle düzenlenen adli belgeler incelendiğinde hastanın işlediği suç nedeniyle TCK’nın 32. maddesi açısından ceza sorumluluğu bulunmadığı yönünde görüş belirtilmiştir. Olgu 2: Uyku sırasında çok miktarda ilaç kullanarak intihar girişiminde bulunan, ailesi tarafından acil servise getirilen 15 yaşında bir adölesan. İfadesinde hiçbir şeyi hatırlamadığını ve farkında olmadığını bildirdi. Ailesi, uyuduğunu ve uyarılma sonrası bilincinin yerine geldiğini belirtti. Dikkatli sorgulandığında, hastanın fiziksel ve duygusal istismara uğradığı, erken çocukluk döneminde cinsel istismar açısından yüksek riskli bir ortamda yaşadığı tespit edildi. Olgu 3: 13 yıldır yüksek sesle horlama şikayeti ile başvuran, ancak tanılama sırasında eşinin ifadelerinden her gece uyku sırasında cinsel aktivite başlattığı ve bunu hatırlamadığı belirlenen 37 yaşında erkek hasta. Bu ataklar nedeniyle, durumu reddeden hasta ve eşi arasında cinsel uyumsuzluk, evlilikte sadakatsizlik gibi psikososyal sorunlar meydana gelmiş. Bu olgu, uyku bozukluklarında yatak partnerlerinin sorgulanmasındaki önemi vurgular niteliktedir. Olgu 4: Uykuda düşme ve bayılma nedeniyle bir merkezin acil servisine başvuran 27 yaşındaki erkek hasta. Fiziksel muayene, görüntüleme yöntemleri ile yapılan tanılamada ağır kafa travmasını gösteren birçok bulguya rastlanmıştır.

Sonuç: Şiddet içerikli parasomni atakları bazen suç içerikli de olabilmektedir. Hastanın kendisinde veya yatak partnerinde ölüme dahi yol açabilecek bu atakların adli değerlendirmedeki yeri ise hala net değildir.

Anahtar Kelimeler: Uyku ilişkili şiddet, uyku bozuklukları, parasomni