Restoranların Günümüz Teknolojisine Uyumunun Belirlenmesi için Endeks Oluşturulması ve Uyum Sıralamalarının Tespiti Üzerine Bir Araştırma


YILDIRIM G., Çalışkan G.

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.9, no.3, pp.2345-2371, 2021 (Peer-Reviewed Journal)