The Dıfference In Tourısm Potentıal Of Bartın The Member Of Hıstorıcal Cıtıes Confederacy And Safranbolu The Herıtage Of The World


BANU B., BOGENÇ Ç. , DERYANUR D.

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilmler Konferansı, PRAG, 17 - 19 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: PRAG