Kütle spekrometrik aminoasit analizi üzerine antikoagülanların etkisi


BAYKAN Ö., GERİN F., ARPA M., HAKLAR G.

KBUD 8. Ulusal KOngresi, Turkey, 1 - 04 September 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes