Alternatif Akım Devre Analizi


Tören M.

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2022

  • Publication Type: Book / Textbook
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Nobel Yayın Dağıtım
  • City: Ankara
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Alternatif akım devreleri; günlük hayatımızda kullandığımız ev, iş yeri ve sanayideki birçok araç ve gerecin içeriğini bulundurmaktadır. Bu nedenle de hayatımıza etkileri sınırsızdır.

Bu kitap; üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinde lisans seviyesinde ve meslek yüksekokullarının Elektrik, Elektronik Teknolojileri ve Mekatronik bölümlerinde ön lisans seviyesinde okutulmakta olan "Alternatif Akım Devreleri", “Devre Analizi II” isimli derslere uygun olarak hazırlanmıştır. Kitapta, alternatif akımın temellerinden ve alternatif akımla kurulan devrelerin teoremlerle analizinden bahsedilmekte, bu anlatımlar oldukça fazla örnekle açıklanmakta ve çalışma sorularıyla da anlatım güçlendirilmektedir.

Kitap, yazarın anlattığı "Alternatif Akım Devreleri", “Devre Analizi II” derslerinin notlarından, daha önce yayınlanmış kaynaklardan faydalanılarak, ayrıca akademisyenler, öğrencilerin tavsiyeleri ve istekleri de göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

Kitap sade ve basit anlatımının yanında en önemli özelliği konuların birbirleriyle bağlılıkları göz önüne alınarak sadece teorik anlatımla değil oldukça fazla örneklere ve çalışma sorularına yer verilerek konuların daha iyi anlaşılması sağlanmıştır.