Solution Proposals for Effective Use of Local Government Unions


Creative Commons License

Koçak B.

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, vol.8, no.4, pp.78-87, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 4
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi
  • Page Numbers: pp.78-87
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to provide solutions for more effective use of local government associations. Local government unions are joint administrations established by local administrations in order to carry out some of the obligatory or optional duties with other local government associations. As an alternative institution in the provision of local services, local government unions are organized within the framework of the legal systems of their countries according to their aims and functions in order to make various cooperations. Local government unions are also experiencing problems in different subjects such as financial problems, management problems and employment problems, especially in the case of legislation. These unions, which have come to the forefront with the increasing importance of local services, will be able to become more comfortable with the arrangements to be made especially in the relevant legislation and will have the opportunity to support the local government units more

Bu çalışmanın amacı yerel yönetim birliklerinin daha etkin kullanılması için çözüm önerileri sunmaktır. Yerel yönetim birlikleri, yerel yönetimlerin kendilerine verilen zorunlu ya da ihtiyari görevlerin bazılarını ortaklaşa yürütmek üzere diğer yerel yönetim birlikleri ile oluşturdukları ortak idarelerdir. Yerel hizmetlerin sunumunda alternatif bir kurum olan yerel yönetim birlikleri, çeşitli işbirlikleri yapmak üzere amaçları ve işlevlerine göre kendi ülkelerinin hukuk sistemleri çerçevesinde örgütlenmektedirler. Bu birlikler başta mevzuat sorunu olmak üzere, maddi sorunlar, yönetim sorunları, istihdam sorunları gibi farklı konularda sorunlar yaşamaktadır. Yerel hizmetlerin öneminin artması ile birlikte ön plana çıkmaya başlayan yerel yönetim birlikleri, özellikle ilgili mevzuatta yapılacak düzenlemeler ile daha rahat pozisyona gelebilecekler ve belki de yerel yönetim birimleri arasında kendilerine yer bulabileceklerdir.