Pyürisi olmayan hastada üriner sistem enfeksiyonu ve buna bağlı bakteriyemi


GÜLER BATAROĞLU Z. , ÖZŞAHİN A., KOSTAKOĞLU U. , ERTÜRK A. , YILDIZ İ. E.

22. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ 2022, Turkey, 09 March 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey