Pyürisi olmayan hastada üriner sistem enfeksiyonu ve buna bağlı bakteriyemi


GÜLER BATAROĞLU Z., ÖZŞAHİN A., KOSTAKOĞLU U., ERTÜRK A., YILDIZ İ. E.

22. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ 2022, Turkey, 09 March 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes