Evaluation of Knowledge Level About Human Papilloma Virus Among Dental Students


Creative Commons License

Yemenoğlu H., Köse O.

Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 March 2020, pp.96-102

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.96-102
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Epidemiological studies have shown increasing of Human Papilloma Virus (HPV) related oral cancers. Dentists need comprehensive up-to-date information on HPV to be able to provide accurate advice to their patients. The purpose of this study is to measure knowledge and awareness levels of 4th and 5th grade students and research assistants from our faculty. In this study were included 4th and 5th grade students and research assistants in our faculty. A questionnaire including questions about HPV and oral cancer was applied to the participants. In this study 36 of participants were female (52.2%) and 33 were male (47.8%). Research assistants had more knowledge of HPV than dental students. Comprehensive education for increasing dental students awareness against HPV-related oral cancer can be increase dental students' knowledge level.

Yapılan epidemiyolojik çalışmalar, Human Papilloma Virus (HPV) ilişkili oral kanserlerin artma eğiliminde olduğunu göstermiştir. Diş hekimlerinin hastalarına doğru tavsiyelerde bulunabilmesi için HPV ile ilgili kapsamlı güncel bilgilere ihtiyacı vardır. Bu çalışmanın amacı, fakültemizde eğitim gören 4. ve 5. sınıf öğrencileri ile araştırma görevlilerinin HPV hakkındaki bilgi düzeylerini ölçmek ve farkındalıklarını değerlendirmektir. Çalışmaya fakültemizde eğitim gören 4. ve 5. sınıf öğrencileri ile araştırma görevlilerinden gönüllü olanlar dahil edildi. Katılımcılara, HPV ve oral kanser hakkında sorular içeren bir anket formu uygulandı. Çalışmaya 36 kadın (%52,2), 33 erkek (%47,8) birey katıldı. Araştırma görevlileri, öğrencilere göre HPV hakkında daha iyi bilgi düzeyine sahipti. Diş hekimliği eğitimi müfredatında, HPV ile ilişkili oral kanser farkındalığını arttırmaya yönelik daha kapsamlı bir eğitim verilerek, öğrencilerin bu konudaki bilgi düzeyi arttırılabilir.