OSMAN ÂGÂH PAŞANIN "PÂRESİZ"REDİFLİ KASİDESİ


KARSLI İ.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.5, no.22, pp.85-109, 2012 (Peer-Reviewed Journal)