Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Alma ve Romantik İlişki Durumunun Geştalt Temas Biçimleri Açısından İncelenmesi


Creative Commons License

YAZICI S. , ŞAHİN M.

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.27, sa.4, ss.1649-1658, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 27 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1649-1658

Özet

Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin psikolojik yardım alma ve romantik ilişki durumunun yanı sıra cinsiyetlerinin ve ebeveyn tutumlarının Geştalt temas biçimleri açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma grubu çeşitli üniversitelerde eğitim almakta olan 794 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Geştalt Temas Biçimleri Yeniden Düzenlenmiş Formu” ve araştırmacı tarafından hazırlanan “kişisel bilgi formu” kullanılmıştır. Veriler SPSS 18.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde “t-testi” ve “tek yönlü varyans analizi” teknikleri kullanmıştır. Araştırma sonuçları üniversite öğrencilerinin Geştalt temas biçimleri ile cinsiyet, algılanan anne-baba tutumu, romantik ilişki durumu ve psikolojik yardım alma durumu arasında anlamlı ilişkiler olduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda elde edilen bulgular ilgili literatür çerçevesinde tartışılmış ve bazı önerilerde bulunulmuştur.