Edebî Metinler Işığında Doğu Kültürlerinin Batıya Etkileri ve Batıda Türk İmgesi


TAVUKÇU O. K.

Turkish Studies, İnternational Periodical for The Languages, Literatue and History of Turkish or Turkic, pp.750-762, 2007 (Peer-Reviewed Journal)