İlahiyat Dergileri Bağlamında Akademik Dergicilikte Dizinlenme Sürecine Dair İzlenimler


Creative Commons License

Vural M. E., Karadeniz İ.

Sosyal Bilimlerde Akademik Dergiciliğin Meseleleri Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 13 March 2020, pp.123-137

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.123-137
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

One of the most important elements of academic journalism is the application to the indexes and indexing process. As the number of the indexes of a refereed journal increases, the national and international recognition of the journal increases, so researchers can reach the publications more easily. Therefore, almost every journal pays attention to certain issues in the light of the principles that these indexes require. However, different factors that are ignored at this stage also play a determining role in the process and accordingly, the editorial team may have to overcome various difficulties. In this study, some information about the general situation of the journals in theology field was presented in the context of the indexes they have been scanned. Later, the issues regarding the application process to national and international indexes, both positive and negative effects of this process on the academic journalism were discussed.

Akademik dergiciliğin en önemli unsurlarından biri dizinlere başvuru ve dizinlenme sürecidir. Hakemli bir derginin tarandığı dizin sayısı arttıkça derginin ulusal ve uluslararası tanınırlığı artmakta, böylece yayınlar daha çok araştırmacıyla buluşmaktadır. Dolayısıyla yayın hayatına başlayan hemen her derginin söz konusu dizinlerin yerine getirilmesini istediği ilkeler ışığında belli hususlara dikkat etmesi gerekmektedir. Ancak bu aşamada hesaba katılmayan farklı etkenler de süreçte belirleyici rol oynamakta ve buna bağlı olarak editöryal ekibin çeşitli zorlukların üstesinden gelmesi beklenmektedir. Bu çalışmada, tarandıkları dizinler bağlamında öncelikle ilahiyat alan dergilerinin genel durumu hakkında bilgiler sunulacaktır. Daha sonra ulusal ve uluslararası dizinlere başvuru sürecinde yaşananlar, hem bu sürecin dergicilik faaliyetine olumlu ve olumsuz etkileri hem de süreç tamamlandığında bu durumun dergiye olan etkisi gibi konular ele alınacaktır.