Pulmoner Emboli Nedeniyle Vena Kava Filtresi Uygulanan Hastalarda Uzun Dönem Sonuçları


OZSU S., ÖZÇELİK N., Öztürk M. H., OZLU T.

Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes