Sosyal Hizmet Uzmanlarının Pandemi Döneminde Sosyal Hizmet Kuruluşlarındaki Mekân Deneyimi, Paylaşılmış Travması ve Paylaşılmış Dayanıklılığı


Seyitoğlu M., ALTUNDAL Ü.

Uluslararası Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.9-27, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışma, pandemi döneminde yatılı kurum ve kuruluşlarda aktif görev alan sosyal hizmet uzmanlarının bu dönemdeki sosyal hizmet uygulama deneyimlerini anlamayı, sorunlarını ve gereksinimlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Nitel araştırma yöntemi kullanılan çalışmadaki veriler, amaçlı örnekleme yöntemiyle ulaşılan Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İstanbul Şubesine üye 8 sosyal hizmet uzmanı ile yapılan görüşmelerden elde edilmiştir. Elde edilen veriler değerlendirildiğinde “Mekân Neyi Belirler?”, “Mekân Deneyimleri: Pandemi Neyi Değiştirdi? ve “İki Grup Nerede Buluşuyor? Paylaşılmış Travma ve Paylaşılmış Dayanıklılık” olmak üzere üç ana tema bulunmuştur. Buna göre yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında hizmet sunanlar ile bu hizmetlerden yararlananları aynı ortaklıkta buluşturan unsur mekân olmuştur. Bu ortak mekân paylaşımının ise pandemi döneminin beraberinde getirdiği travmaları ve dayanıklılıkları da aynı ortaklık çerçevesine koyduğu belirlenmiştir. Mevcut çalışma sosyal hizmet uzmanlarının deneyimleri aracılığıyla pandemi dönemi sosyal hizmet uygulamalarının sorunları ve gereksinimlerine yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi hususundaki çalışmalar için temel oluşturabilir

Bu çalışma, pandemi döneminde yatılı kurum ve kuruluşlarda aktif görev alan sosyal hizmet uzmanlarının bu dönemdeki sosyal hizmet uygulama deneyimlerini anlamayı, sorunlarını ve gereksinimlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Nitel araştırma yöntemi kullanılan çalışmadaki veriler, amaçlı örnekleme yöntemiyle ulaşılan Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İstanbul Şubesine üye 8 sosyal hizmet uzmanı ile yapılan görüşmelerden elde edilmiştir. Elde edilen veriler değerlendirildiğinde “Mekân Neyi Belirler?”, “Mekân Deneyimleri: Pandemi Neyi Değiştirdi? ve “İki Grup Nerede Buluşuyor? Paylaşılmış Travma ve Paylaşılmış Dayanıklılık” olmak üzere üç ana tema bulunmuştur. Buna göre yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında hizmet sunanlar ile bu hizmetlerden yararlananları aynı ortaklıkta buluşturan unsur mekân olmuştur. Bu ortak mekân paylaşımının ise pandemi döneminin beraberinde getirdiği travmaları ve dayanıklılıkları da aynı ortaklık çerçevesine koyduğu belirlenmiştir. Mevcut çalışma sosyal hizmet uzmanlarının deneyimleri aracılığıyla pandemi dönemi sosyal hizmet uygulamalarının sorunları ve gereksinimlerine yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi hususundaki çalışmalar için temel oluşturabilir