Sermaye Bütçelemesi Uygulamaları: Türkiye’de Özel Hastaneler Üzerinde Ampirik Bir Çalışma


Creative Commons License

Karamustafa O., KARAKAYA A.

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.8, no.1, pp.129-139, 2003 (Peer-Reviewed Journal)