Makro Ekonomik Açıdan Vergi Gelirlerinin Belirleyicileri: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama


Çalcalı Ö., Altıner A.

Maliye Finans Yazıları, vol.33, no.112, pp.175-198, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 33 Issue: 112
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Maliye Finans Yazıları
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.175-198
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, it is aimed to examine the determinants of tax
revenues in selected 16 OECD countries. For this purpose, panel data
analysis was performed by using the data of 1991-2015 period. After
analyzing the cross-sectional dependence and stability, long-term
relationships between the series were investigated by using the Durbin-
Hausman cointegration test. According to the results of the coefficient
estimation made by the panel AMG method, ıt was seen that the effect of
macroeconomic determinants on tax revenues differs from one country
to another. Unemployment and economic growth on tax revenues were
found to have no effect in the majority of countries. Moreover, it was
determined that inflation is a negative effect and economic glob

Bu çalışmada, seçilmiş 16 OECD ülkesinde vergi gelirlerinin belirleyicilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 1991-2015 dönemi verileri kullanılarak panel veri analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz kapsamında, yatay kesit bağımlılığı ve durağanlık incelendikten sonra Durbin-Hausman eşbütünleşme testi kullanılarak seriler arasındaki uzun dönemli ilişkiler belirlenmiştir. Panel AMG yöntemiyle yapılan katsayı tahmin sonuçlarına göre, makroekonomik belirleyicilerin vergi gelirleri üzerindeki etkisinin ülkeden ülkeye farklılık gösterdiği görülmüştür. Ele alınan ülkelerin çoğunluğunda vergi gelirleri üzerinde işsizlik ve ekonomik büyümenin herhangi bir etkiye sahip olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca çoğu ülkede vergi gelirleri üzerinde enflasyonun negatif, ekonomik küreselleşmenin ise pozitif etkilerinin olduğu belirlenmiştir.