Köprü Ayaklarının CFRP Sargı ile Güçlendirilmesinde Beton Sınıfının Etkisi: İncesu Köprüsü Örneği


Creative Commons License

USTABAŞ İ., GÜRBÜZ A., KURT Z., Deşik F.

International Online Conference on Engineering and Natural Sciences (IOCENS'21), Gümüşhane, Turkey, 05 July 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Gümüşhane
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Karbonla güçlendirilmiş fiber polimerler (CFRP) çekme dayanımı oldukça yüksek malzemeler olduğundan hasar gören veya görmesi beklenen yapısal elemanların güçlendirilmesinde tercih edilmektedir. Bu çalışmada, Artvin ili Ardanuç ilçesinde bulunan İncesu köprüsünün geometrisi kullanılmış, köprü ayakları CFRP sarılarak güçlendirilmiştir. Dinamik yükler altında köprünün analizi ANSYS sonlu eleman paket programı ile gerçekleştirilmiş, CFRP kabuk olarak modellenmiştir. Malzeme olarak C16-C60 arası beton sınıfları kullanılmıştır. Güçlendirme sonrası oluşan gerilme ve yer değiştirme değerleri karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Beton sınıfı arttıkça analiz sonrası köprüdeki gerilme değerlerinin arttığı, yerdeğiştirme değerlerinin azaldığı, beton sınıfının CFRP’nin etkinliğini önemli ölçüde değiştirmediği elde edilmiştir.