HUKUK FAKÜLTELERİNDE ÖĞRETİM SÜRECİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BİR DERS PROGRAMI ÖNERİSİ


Atasoy Ö. A. , Akçay P., Kıyak E.

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, cilt.11, ss.213-242, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 11 Konu: 41
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Türkiye Adalet Akademisi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.213-242

Özet

Ülkemizin birçok alanda olduğu gibi hu-kuk öğretimi alanında da önemli atılımların beklendiği bir süreç içindeyiz. Hukuk öğre-timi sürecine ilişkin düzenleme ve uygula-malar, kademeli olarak yürürlüğe gireceği açıklanan “Yargı Reformu Paketi” kapsamın-da yeniden gözden geçirmeyi gerektiren bir zorunluluk haline gelmiş bulunmaktadır. Günden güne sayıca artan hukuk fakültele-ri ve bu fakültelerde artmaya devam eden kontenjanlar, kaliteli bir hukuk öğretimi sunmak, özellikle yeterli bir ölçme ve değer-lendirme sistemi oluşturmak ve meslekte uzmanlaşmak noktalarında yetersiz kalmak-tadır. Günümüz dünyasında hukuki mesele-ler karmaşık ve disiplinler arası bir mahiye-te bürünmüş bulunmaktadır. Birçok alanda olduğu gibi hukuk alanında da uzmanlaşma sürecinin lisans öğretiminden başlatılması zorunlu hale gelmiş bulunmaktadır. Hukuk öğretimine yönelik sorunlarımızın önemli bir kısmının bilimsel ve mesleki çalışmalarla ortaya konmaya çalışıldığını memnuniyetle görüyor ve çözüm önerilerinin büyük ölçü-de ortaya konulduğunu gözlemliyoruz.

We are in a process in which our country is prone to important breakthroughs in the field of legal education as in many areas. Regula-tions and implementations related to the pro-cess of law teaching have become a necessity that needs to be revised within the scope of the “Judicial Reform Package” which has been announced to come into force gradually. The increasing number of faculties of law and the quota that continues to increase in these fac-ulties remains incapable of providing a high quality legal education, especially building an efficient assessment and evaluation system and providing professional specialization. The legal issues of today's world have a complex and interdisciplinary nature. It is obligatory to start the professionalization process in the field of law beginning from undergraduate educa-tion as in many other fields. We are pleased to see that a significant portion of our problems related to law teaching have been tried to be put forward through scientific and professional studies and we observe that the solution pro-posals have been put forward to a great extent