Akut Alevlenme ile Seyreden Dört Kronik Hepatit B Olgumuzun Değerlendirilmesi


İLGAR T., KOSTAKOĞLU U. , YILDIZ İ. E. , ÖZDEMİR AL S., ERTÜRK A.

Viral Hepatitlerde Eliminasyona Doğru, Turkey, 27 - 29 September 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey