Malignite ön tanısı ile tetkik edilen metisiline duyarlı staphilococcus aureus'un (MSSA) neden olduğu piyojenik karaciğer apsesi tesbit edilen bir olgu sunumu


GÜZELEL P., KOSTAKOĞLU U., ERTÜRK A., YILDIZ İ. E., HÜRSOY N.

22. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ 2022, Turkey, 09 March 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes