Malignite ön tanısı ile tetkik edilen metisiline duyarlı staphilococcus aureus'un (MSSA) neden olduğu piyojenik karaciğer apsesi tesbit edilen bir olgu sunumu


GÜZELEL P. , KOSTAKOĞLU U. , ERTÜRK A. , YILDIZ İ. E. , HÜRSOY N.

22. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ 2022, Turkey, 09 March 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey