İlköğretim Okullarında Örtük Programın Varlığına İlişkin Bir Araştırma Türkiye: Siirt İli Örneği


Creative Commons License

Yangın S. , Dindar H.

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.30, sa.3, ss.1017-1038, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 30 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2010
  • Dergi Adı: Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1017-1038

Özet

Örtük program, ders dışı etkinlikleri de içine alan çok geniş bir kavramdır. Bu çalışma, ilköğretim okulları için planlanmış ya da planlanmamış mevcut örtük müfredat öğelerini açığa çıkararak bunların öğrencilere kazandırılmak istenen davranışlar doğrultusunda reforme edilip edilemeyeceğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, Siirt ili merkezinden beş ilköğretim okulu seçilerek öğretmenlere dağıtılan ölçek ile örtük program belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma bulguları, ilköğretim okullarında görevli öğretmenlerin bakış açılarına göre örtük programın varlığını yansıtmaktadır.