ECONOMIC CRISIS THEORIES, FINANCIAL GLOBALIZATION AND MONEY CRISES


Yılmaz Ö., Kızıltan A., Kaya V.

Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, no.24, pp.77-96, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Economic activities have exhibited periodic fluctuations throughout history.First, in the 1800s, economists realized that these turbulences sometimes caused crises and tried to understand and explain the formation of these crises.Interest in understanding and explaining the occurrence of crises has continued until today, although it has decreased in some periods.On the other hand, the financial globalization trend, which started to spread rapidly in many countries of the world in the 1980s, brought the financial crisis phenomenon to the agenda and the monetary crisis became the most common financial crisis type after 1980.In this context, many studies on money crises have enabled the formation of a large archive of money crisis explanation models in a short time.

İktisadi faaliyetler tarih boyunca dönemsel çalkantılar sergilemişlerdir. İlk olarak 1800’lü yıllarda iktisatçılar bu çalkantıların bazen krizler doğurduğunu fark etmiş ve bu krizlerin oluşumunu anlamaya ve açıklamaya çalışmışlardır. Krizlerin oluşumunu anlamaya ve açıklamaya yönelik ilgi bazı dönemlerde azalmakla beraber günümüze kadar devam etmiştir. Diğer taraftan, 1980’li yıllarda dünyanın pek çok ülkesinde hızla yayılmaya başlayan finansal küreselleşme akımı, finansal kriz olgusunu gündeme getirmiş ve para krizleri 1980 sonrası en sık karşılaşılan finansal kriz türü olmuştur. Bu bağlamda, para krizlerini konu edinen birçok araştırma kısa bir sürede geniş bir para krizi açıklama modelleri arşivi oluşumuna olanak sağlamıştır.