Covid-19 Pnömonisine Bağlı Pnömotoraks ve Pnömomediastinum Gelişen Hastalarda Erken Dönem Sonuçlarımız; Tek Merkez 47 Hasta Klinik Deneyim


SEVİLGEN G., TÜLÜCE K., TÜRÜT H.

Southern Clinics of Istanbul Eurasia, vol.33, pp.174-179, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier