Primer Akciğer Sarkomatoid Kanserlerinde F18 FDG PET-BT Görüntüleme ile Evreleme: 7 Olguluk Seri


TÜRÜT H., KARYAĞAR S., BEKAR Y., KARYAĞAR SAĞLAMPINAR S., KURT A., ÇINARKA H., ...More

25. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Turkey, 6 - 10 April 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes