Evaluation Of The Relationship Between Direct Foreign Investment And Carbon Emission In Fragile Five Countries


Creative Commons License

Ayla D.

in: İKTİSAT SEÇME YAZILAR 2020-I, Dilek TANDOĞAN- Fatma KOLCU, Editor, Celepler Matbaacılık Yayın ve Dağıtım, Trabzon, pp.355-375, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Celepler Matbaacılık Yayın ve Dağıtım
  • City: Trabzon
  • Page Numbers: pp.355-375
  • Editors: Dilek TANDOĞAN- Fatma KOLCU, Editor
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

This study aims to examine the relationship between foreign direct investments and carbon emissions (CO2) in fragile fives in the 1970-2014 period in the context of cointegration and causality. Within the scope of the analysis on the quality of annual data of the five fragile countries Turkey, Brazil, Indonesia, India, and South Africa, Engle-Granger and ARDL Limit test were used for cointegration testing. As a result of the cointegration analyzes, it was concluded that there is no cointegrated structure for all of the fragile five countries. The causality analysis applied to determine whether direct foreign investments have any causality effect on carbon emission is Pairwise Granger and Toda-Yamamoto tests. According to the results of Pairwise Granger causality analysis, it has been determined that both the Indonesian and Indian economies have a causal relationship from foreign direct investments to the level of carbon emissions. According to the test results to Yamamoto in Brazil, there was no direct CO2 a causality of foreign investment in South Africa and Turkey. In this context, foreign direct investments in Indonesia and India are seen as a cause of carbon emissions among the fragile five countries

Çalışmada, kırılgan beşli ülkelerinde 1970-2014 sürecinde gerçekleşen doğrudan yabancı yatırımların karbon emisyonu (CO2) ile olan ilişkisinin eşbütünleşme ve nedensellik bağlamında incelenmesi amaçlanmaktadır. Analiz kapsamında Kırılgan Beşli ülkeleri olarak bilinen Türkiye, Brezilya, Endonezya, Hindistan ve Güney Afrika ülkelerine ait yıllık verilerin niteliği kapsamında eşbütünleşme sınaması için Engle-Granger ve ARDL Sınır testi kullanılmıştır. Yapılan eşbütünleşme analizleri sonucunda kırılgan beşli ülkelerinin tümü için geçerli eşbütünleşik bir yapının olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Doğrudan yabancı yatırımların CO2 üzerinde herhangi bir nedensellik etkisi olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla uygulanan nedensellik analizleri Pairwise Granger ve Toda-Yamamoto testleridir. Pairwise Granger nedensellik analizi sonuçlarına göre, Endonezya ve Hindistan ekonomilerinin her ikisinde de doğrudan yabancı yatırımlardan karbon emisyonu düzeyine doğru nedensellik ilişkisinin olduğu belirlenmiştir. Toda-Yamamoto testi sonuçlarına göre ise Brezilya, Güney Afrika ve Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımlardan CO2’ye doğru bir nedensellik ilişkisine rastlanmamıştır. Bu kapsamda, kırılgan beşli ülkelerinden sadece Endonezya ve Hindistan’da doğrudan yabancı yatırımlar CO2’nin bir nedeni olarak görülmektedir.