Akut Böbrek Hasarı ile Komplike Olan Bir Enfektif Endokardit Olgusu: İlaç Toksisitesi mi, İmmünkompleks İlişkili Nefrit mi


ERTÜRK A., KOSTAKOĞLU U., YILDIZ İ. E.

9. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU "ON-LINE KONGRE”, Turkey, 20 May 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes