Kudret Narı (Momordica charantia L.)’nda Farklı Sürelerde Tohuma Uygulanan Ultrasonik Ses Dalgalarının Çimlenmeye Etkisi


ŞAVŞATLI Y. , ÇATAL M. İ.

Ulusal Tarım Kongresi'2015, Afyon, Türkiye, 29 - 31 Ekim 2015, ss.200

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Afyon
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.200

Özet

Kudret Narı (Momordica charantia L.)’nda Farklı Sürelerde Tohuma Uygulanan

Ultrasonik Ses Dalgalarının Çimlenmeye Etkisi

Yusuf ŞAVŞATLI, Muhammed İkbal ÇATAL

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Tarla Bitkileri Bölümü, Pazar/Rize

yusuf.savsatli@erdogan.edu.tr

Kudret narı (Momordica charantia L.), kabakgiller familyasına ait, tek yıllık bir bitkidir. Genellikle, sıcak iklimlere iyi adapte olabilen kudret narı meyve, yaprak ve tohumları için yetiştirilen önemli tıbbi bitkilerden bir tanesidir. Çimlenme için ihtiyaç duyduğu optimum sıcaklık isteği 25-28 C’dir. Rize ili ekolojik şartlarına kolayca adapte olan bu bitkinin çimlenme için yüksek bir sıcaklığa ihtiyaç duyması nedeniyle fidelerin çıkışı gecikmektedir. Tohuma uygulanacak ön işlemlerle daha düşük bir sıcaklıkta çimlenmenin sağlanması, Rize ilinin mevcut iklim koşullarında bol ve kaliteli ürün elde edilmesinde büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda laboratuar koşullarında farklı sürelerde (0, 1, 5, 10, 15 dakika) uygulanan 37 kHz frekansta ultrasonik ses dalgaları ile düşük sıcaklığın (-20 0C) çimlenme hızına etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma, Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Araştırmada, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi envanterinde bulunan 2013 yılında hasat edilen ait kudret narı populasyonuna ait tohumlar kullanılmıştır. 25 0C’de su içerisinde 1 gün boyunca bekletilen sağlıklı tohumlar, önişleme tabi tutulduktan sonra 20 0C sıcaklığındaki çimlenme ortamına alınmıştır. Her bir tekerrür için 30’ar adet tohum kullanılmıştır. 8. günden itibaren iki günde bir çimlenen tohumlar sayılmıştır. Ultrasonik ses dalgaları ile genelde kontrole göre daha yüksek çimlenme değerleri elde edilmiş olmakla birlikte, tespit edilen değerler arasındaki farklılıklar istatistiksel anlamda önemsiz bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kudret narı, ses dalgası, çimlenme