DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NDE YETİŞTİRİLEN 'HAYWARD' KİVİ ÇEŞİDİ MEYVELERİNDE DERİM ÖNCESİ DÖNEMDE BAZI FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİMLER


BAKOĞLU N., AKBULUT M., TUNA GÜNEŞ N.

8. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Rize, Turkey, 07 September 2021, vol.1, no.1, pp.38

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Rize
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.38
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Doğu Karadeniz bölgemizde kivi yetiştiriciliği üreticilerimiz için günden güne önemli bir geçim kaynağı hale gelmektedir. Rize/Pazar yöresinde yetiştirilen kivi meyvelerinde derim öncesi değişimler konusunda bir çalışma mevcut değildir. Bu açığı kapatmak amacıyla yürütülen bu çalışmada ‘Hayward’ kivi çeşidi meyvelerinde iki yıl süresince, derim öncesi dönemde meyvelerin bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerinde oluşan değişimler incelenmiştir. Bu amaçla meyve örnekleri ilk olarak Temmuz ayı sonunda alınmış, son örnekleme zamanı Kasım ayı sonuna kadar 15 gün aralıklarla devam etmiştir. Çalışmamızda iki yılda da hasat öncesi dönemde, tüm parametreler önemli ölçüde değişmiş ve sadece meyvenin fiziksel özelliklerinde değil, aynı zamanda suda çözünür kuru madde ve kuru madde içeriğinde de önemli artışlar gözlenmiştir. Meyve olgunlaşması ile meyve sertliği, olgunluk safhasının ilerlemesi ile düşüş göstermiştir. Bu makalede, incelenen parametreler arasındaki ilişkiler, iklim verileri ile ilişkilendirilerek tartışılmıştır.