Tüketici Boykot Davranışının Belirleyicileri Üzerine Bir Araştırma: Ağızdan Ağıza İletişimin Aracılık Rolü


Öztürk A., Nart S.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.20, no.78, pp.660-687, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier