Demokratik Vatandaşlık İçin Ortaokul Öğrencilerinin Sahip Olması Beklenen Duyuşsal Yeterlilikler


Akarsu A. H., Yılmaz K.

10. SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Rize, Turkey, 9 - 11 June 2022, pp.186-188

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Rize
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.186-188
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Demokratik vatandaşlık eğitimi, demokrasiyi var etme, kurma, koruma, sürdürme, onu sürekli geliştirme ihtiyacından ortaya çıkar. Demokrasinin bu yenilenmeye ve yeniden oluşturulmaya açık olan dinamik ve talepkâr özellikleri onun geleceğine yön verecek olan genç yaştaki bireylerin sahip olmaları beklenen bilgi, beceri, değer, tutum ve eğilimlerini şekillendirmektedir. Dünya’da ve Türkiye’de meydana gelen toplumsal, siyasal, ekonomik, kültürel ve küresel birçok gelişme, gerek ülkelerin vatandaşlık eğitimi politikalarını ve gerekse öğrencilerin sahip olması gereken demokratik vatandaşlık 187 yeterliklerini önemli dere etkilemektedir. Bu etki, öğrencileri demokratik vatandaşlara dönüştürecek yeterlilikleri kazandırarak, onları gerçek ve günlük hayata hazır hale getirecek olan okullara önemli sorumluluklar yüklemektedir. Nasıl bir insan? yetiştirmek istendiği sorusunu vatandaşlık eğitiminin içerik ve amacını belirlemede önemli bir hareket noktası haline getirmektedir. Araştırmada; demokratik bir sistemde, aktif birer birey olarak kamusal yaşama katılmaları için ortaokuldan mezun olacak olan (13-14 yaş) öğrencilerin demokratik birer vatandaş olarak hangi yeterlilikleri kazanmaları gerektiği konusundaki tartışmalara odaklanılmaktadır. Buradan hareketle araştırmanın amacı ortaokuldan mezun olma çağına gelmiş öğrencilerin sahip olması beklenen demokratik vatandaşlık yeterliliklerine ilişkin bir çerçeve oluşturabilmektir. Bu doğrultuda Demokratik vatandaşlık yeterliliklerin belirlenmesi için, bir uzmanlar mutabakatı (consensus) olan Delphi tekniğinden yararlanılmıştır. Delhi’nin ilk turunda farklı üniversite ve disiplinlerde Demokrasi, vatandaşlık, demokratik vatandaşlık, insan hakları konularında akademik çalışmalar yürüten 30 akademisyen, aynı konu alanlarında bağımsız çalışmalar yürüten doktoralı 5 araştırmacı, yüksek lisansını tamamlamış ve doktora sürecinde olan 25 öğretmen ve doktoralı 1 öğretmen katılımcı olarak araştırmada yer almıştır. Açık uçlu sorularla elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilip, kategoriler ve temalar belirlenmiştir. Araştırma sonucunda taslak düzeyde öğrencilerin sahip olmaları beklenen 4 farklı yeterlilikler kümesi belirlenmiştir. Bu bildiri belirlenen dört kümeden biri olan “duyuşsal yeterlilikler kümesi” ile sınırlıdır. Duyuşsal yeterlikler kümesi içerisinde değerler, tutumlar ve eğilimler kategorilerinde on dört faklı demokratik vatandaşlık yeterliliği belirlenmiştir.