KUR'AN'DA ELEŞTİRİ KÜLTÜRÜ


ARSLAN İ.

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, vol.48, no.48, pp.91-106, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 48 Issue: 48
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: EKEV AKADEMİ DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.91-106
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

The reason  that the Prophet was warned is not the reason of being opposite to an holy order or not acting contrary to the basic principles of İslam. But the Prophet behaved by his own choice when there was no  decision in the absence of clear provision. This state both does not prejudice the safety of the position of Prophethood ,and not detract from the reliability of the Holy Quran in the shadow. Before giving judgment, the Prophet advises with his companion in detail and this shows how much importance he gives to the freedom of thought and expression. The Prophet serves the criticizing verses which were because of the choices made by the Prophet himself without worrying, hesitating, condemning, taking into account that the notification to the divine shows that the Holy Quran has universal and holy qualities. But these examples are not the material of criticizing the Prophet, but they’re important to understand the direction of the humanities and his prophecy.

Keywords: Quran, Prophet, Crıtıcısm, Verse, Abdullah Ibn Ümmü Mektûm

      

Hz. Peygamber’in uyarılmasına sebep olan hususlar, ilahî bir emre muhalefet etmek veya insanlardan sadır olan İslam’ın temel umdelerine aykırı fiiller türünden değildir. Ancak O, hakkında açık bir hükmün bulunmadığı durumlarda kendi tercihine göre hareket etmiştir. Bu durum nübüvvet makamına halel getirmediği gibi Kur’ân-ı Kerim’in güvenilirliğine de gölge düşürmez. O’nun, karar vermeden önce ayrıntılı bir şekilde ashâbıyla istişarede bulunması, düşünce ve ifade hürriyetine ne kadar önem verdiğini ortaya koymaktadır. Hz. Peygamber’in yaptığı tercihlerden dolayı kendisini eleştiren ayetleri hiç endişeye kapılmadan, çekinmeden, kınayanın kınamasını dikkate almadan bildirmesi, Kur’ân’ın beşer kaynaklı bir kitap olmadığını, evrensel niteliklere sahip olduğunu gözler önüne sermektedir. Ancak bu uyarıların, Hz. Peygamber’e eleştiri malzemesi yapılmasından sarfı nazar edilmesi gerektiği, O’nu nasıl eleştiririmden ziyade, nasıl anlamalıyım, mantığının geliştirilmesi hususunun dikkate alınması daha faydalı olacaktır.

Anahtar kelimeler: Kur’ân, Peygamber, Eleştiri, Ayet, Abdullah İbn Ümmü Mektûm