MUSTAFA SABRİ EFENDİ'NİN BEYÂNÜ'L-HAKK DERGİSİNDE MEHMED ZİHNİ EFENDİ VE "EL-KAVLÜ'L-CEYYİD" ADLI ESERİNE YÖNELTTİĞİ TENKİTLER


IRMAK M.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.151-220, 2012 (Peer-Reviewed Journal)