Aziz Ramazan DİLEK, Kazım ŞAHİN, Nursel DİLEK, İlkay BAHÇECİ, Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK. Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Escherichia coli ve Klebsiella Cinsi Bakterilerin Fosfomisin Duyarlılığının Araştırılması.


ÇOPUR ÇİÇEK A.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ TIP DERGİSİ, sa.2, ss.43-45, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ TIP DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.43-45

Özet

Amaç: Escherichia coli (E. coli) ve Klebsiella cinsi bakteriler geniş spektrumlu beta laktamazları (GSBL) ihtiva etmesi nedeniyle mortalitesi yüksek hastane enfeksiyonlarının en önemli etkenlerindendir. Bu çalışmada E. coli ve Klebsiella cinsi bakterilerin fosfomisine karşı duyarlılıklarının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem: Örneklerde etken mikroorganizma tanısı konvansiyonel yöntemlerle yapılmış, antibiyotik duyarlılığıda Mueller Hinton Agarda disk diffüzyon yöntemi ile Clinical and Labaratory Standarts Institute (CLSI) kriterlerine göre yapılmıştır.

Bulgular: Çalışmada çeşitli kliniklerden gönderilen 189 idrar, 47 yara ve 28 balgam olmak üzere 264 örnek çalışmaya alınmıştır. Çalışılan tüm suşlardan sadece 4 tanesinde fosfomisin direnci saptanmış olup bu suşlar 2 tane E. coli 1 tane Klebsiella pneumoniaae ve bir tanede Klebsiella oxytoca'dır.

Sonuç: Sonuç olarak bu çalışma fosfomisin direncinin son derece düşük olması nedeniyle fosfomisinin üriner enfeksiyonlar dışında diğer enfeksiyonlarda da güvenle kullanılabileceğini düşündürmüştür.