Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Özellikleriyle Of İlçesi (1923-2010)


Creative Commons License

Aslan Z.

Türkiyat Araştırmaları Dergisi, no.59, pp.608-622, 2023 (ESCI)