. A.Ertürk, A.Çopur Çiçek, E.Cüre, A.R. Akdoğan, Ç.Öztürk. Rize İlinde Erişkin Yaş Gruplarında Hepatit A Seroprevalansı.


ÇOPUR ÇİÇEK A.

VİRAL HEPATİT DERGİSİ, no.2, pp.85-88, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: VİRAL HEPATİT DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.85-88
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: The aim of the study was to investigate the seroprevalence of hepatitis A virus (HAV) infection for age groups in Rize province. In addition, we aimed to determine the baseline data regarding the prevalence of HAV within the last year before including hepatitis A vaccine to the Extended National Immunization Program. Materials and Methods: The study was performed between 01.01.2012 – 31.12.2012 on adults aged between 17-70 years old who had admitted to infection disease and internal medicine outpatient clinics in our hospital with different complaints. Anti-HAV IgG levels of all patients were analyzed retrospectively. A total of 236 patients with hepatitis like symptoms were admitted to our outpatient clinic. Anti-HAV IgM seroprevalence values of them were evaluated retrospectively. Results: Six hundred and twenty-six male and 486 female (a total of 1112 patients) were included in the study. The mean age of all patients was 33.5±13.5 years. AntiHAV IgG and Anti-HAV IgM seropositivity were 75.0% and 1.2% respectively. AntiHAV IgG was positive in 834 patients (482 male, 352 female). The prevalence of HAV seropositivity was increasing with age. Conclusion: Turkey is located in a group of moderate endemicity. Since socioeconomic status and hygienic conditions have been improved in Turkey, unlike past years today developing the disease has been shifted to older ages than younger age. In this province HAV seropositivity prevalence has been found to be 29.5% in children and 75% in the adult. The disease is more complicated in advanced age than younger people. We suggest that adolescents and persons within the risk group to be evaluated for HAV infection and subjects who are susceptible to be vaccinated against HAV infection. (Viral Hepatitis Journal 2013; 19(2): 85-8) Key words: Hepatitis A virus, seroprevalence, age 

Amaç: Bu çalışmada Rize ilinde yaş grupları için Hepatit A (HAV) seroprevalansını araştırmayı amaçladık. Bunun yanısıra, “Genişletilmiş Ulusal Bağışıklama Programı’nın” hepatit A aşısı eklenerek başlatıldığı sürecin öncesinde son bir yıldaki HAV prevelansı için bazal verileri belirlemek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışma 01.01.2012 – 31.12.2012 yılları arasında farklı şikayetlerle enfeksiyon hastalıkları ve dahiliye polikliniklerine kabul edilen 17-70 yaş arası yetişkinlerde yapıldı. Tüm hastaların Anti-HAV IgG seviyesi retrospektif olarak analiz edildi. Bizim polikiniğimize hepatit semptomları benzeri şikayetlerle 236 hasta kabul edildi. Bu hastalarda Anti-HAV IgM seroprevalans değeri retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: 626 erkek ve 486 kadın (toplam 1112 hasta) bu çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 33,5±13,5 yıldı. Sırasıyla Anti-HAV IgG ve Anti-HAV IgM pozitifliği %75,0 ve %1,2 idi. 834 hastada (482 erkek, 352 kadın) Anti-HAV IgG seropozitifliği saptandı. HAV seropozitiflik prevalansı keza yaşlanmayla artmaktadır. Sonuç: Türkiye orta endemisite grubu içinde yer almaktadır. Türkiye’de sosyoekonomik statü ve hijyenik şartlar geliştiği için, hastalığı geçirme geçmiş yıllardan ziyade günümüzde genç yaşlardan ileri yaşlara kaymıştır. Rize’de yaş grupları için HAV seropozitifliği çocuklarda %29,5 ve yetişkinlerde %75 saptandı. Bu hastalık ilerlemiş yaşlarda gençlerden daha komplike olmaktadır. Adölesanlar ve risk grubundaki kişilerin HAV enfeksiyonu için değerlendirilmesini ve duyarlı bireylerin HAV infeksiyonuna karşı aşılanmasını öneriyoruz. (Viral Hepatit Dergisi 2013; 19(2): 85-8) Anahtar Kelimeler: Hepatit A virüsü, seroprevalans, yaş