Kasabalı Dülekzâde Mehmed Nûrî Efendi ve Bazı Şiirleri


Erdoğan K., ÇALKA M. S.

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.9, no.1, pp.141-164, 2011 (Peer-Reviewed Journal)