Farklı Rezin Simanların Dentine Bağlanmasında Geçici Siman Uzaklaştırma Yöntemlerinin Etkisi


YEŞİL DUYMUŞ Z. , ALKURT M. , HEDİYE G.

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 4 - 07 September 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text