Farklı Dinlenme Aralıklarında Yapılan Anaerobik İntervall Antrenmanın Aerobik Kapasite Anaerobik Eşik Ve Kan Parametreleri Üzerine Etkileri


DEMİRİZ M., ERDEMİR İ., KAYHAN R. F.

Uluslararası Spor, Egzersiz Antrenman Bilimi Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-8, 2015 (Peer-Reviewed Journal)