THERMODYNAMIC INVESTIGATION OF A MULTIGENERATION SYSTEM USED FOR RESIDENTIAL APPLICATIONS AND HYDROGEN PRODUCTION


Topal M. E., Gezer H.

8th INTERNATIONAL CONGRESS ON INNOVATIVE SCIENTIFIC APPROACHES, Samsun, Turkey, 23 - 24 November 2022, pp.169-173

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Samsun
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.169-173
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

As a result of the increasing demand for energy and the rising cost of energy due to population growth, scientists today have turned to different types of power generation systems. Scientists looking for a way to efficiently meet their energy needs while reducing costs have turned to multigeneration systems in recent years. Power generation systems with more than one efficient output such as heating, cooling, electricity, hydrogen, syngas, and liquid fuel production are referred to as multigeneration systems or, in other words, multigeneration systems. Multigeneration systems are systems that are significantly more advantageous, both in terms of production costs and energy efficiency, than conventional methods in which the efficient outputs (heating, cooling, electricity, hydrogen, etc.) are produced separately. It is predicted that multigeneration systems will be a direct solution to problems that negatively impact human life, such as pollution, energy demand, and cost of living, which are increasing in direct proportion to the rapidly growing population today. The main purpose of this study is to calculate the total entropy production of a multigenerational system for an example residential application. For this purpose, a multigeneration system with heat, electricity, hot water, and hydrogen production was designed and calculations were performed considering all elements of the system for analysis. The entropy production of each component of the system was calculated considering all parameters related to the operating conditions in the system. The results of this study show that the maximum value of entropy production in the said multigeneration system is in the distillation unit and the minimum value is in the condenser. The values of entropy generation for the distillation unit and condenser were found to be 12.88 kW/K and 5.43 kW/K, respectively. Considering this study, it was found that the developed system can be used in households, but for a more efficient applicability it is necessary to reduce the irregularities in the system by considering the entropy production in each component.

Günümüzde nüfus artışına bağlı olarak artan enerji ihtiyacı ve enerji maliyeti neticesinde bilim insanları farklı tip enerji üretim sistemlerine yönelmişlerdir. Hem enerji ihtiyacını verimli bir şekilde karşılarken hem de maliyeti düşürmenin yolunu arayan bilim insanları son yıllarda multijenerasyon sistemlere yönelmişlerdir. Isıtma, soğutma, elektrik, hidrojen, sentez gaz ve sıvı yakıt üretimi gibi birden fazla verimli çıktının olduğu enerji üretim sistemlerine çoklu üretim sistemleri veya bir başka deyişle multijenerasyon sistemler adı verilmektedir. Multijenerasyon sistemler, verimli çıktıların (ısıtma, soğutma,  elektrik, hidrojen vb.) ayrı ayrı üretildiği geleneksel yöntemlere göre hem üretim maliyeti açısından, hem de enerji verimliliği açısından çok daha avantajlı olan sistemlerdir. Günümüzde hızla artan nüfusla birlikte doğru orantılı olarak artan çevre kirliliği, enerji ihtiyacı ve yaşam maliyetleri gibi insan hayatına olumsuz etki eden konularda multijenerasyon sistemlerin doğrudan bir çözüm olacağı öngörülmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, örnek bir konut uygulaması için bir multijenerasyon sisteminin toplam entropi üretimini hesaplamaktır. Bu amaç için ısı, elektrik, sıcak su ve hidrojen üretimi gerçekleştirilen bir multijenerasyon sistem tasarlanmış ve analiz için sistemde bulunan tüm elemanlar dikkate alınarak hesaplamalar yapılmıştır. Sistemdeki çalışma koşullarına bağlı tüm parametreler dikkate alınarak sistemin her bir bileşeninin entropi üretimi hesaplanmıştır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, söz konusu multijenerasyon sistemde entropi üretiminin maksimum değerinin distilasyon ünitesinde, minimum değerinin ise kondenserde olduğunu göstermiştir. Distilasyon ünitesi ve kondenser için entropi üretimi değerleri sırasıyla 12,88 kW/K ve 5,43 kW/K olarak bulunmuştur. Bu çalışma dikkate alındığında, geliştirilen sistemin konut uygulamalarında kullanılabileceği ancak daha verimli bir uygulanabilirlik için her bir elemanda gerçekleşen entropi üretimleri dikkate alınarak sistemdeki düzensizliklerin azaltılması gerektiği görülmüştür.